انواع جرمهای دیرگداز

برخي از جرمهاي ديرگداز :   جرمهاي ديرگداز ريختني ️ جرمهاي ديرگداز ريختني معمولي ( RC ) جرمهاي ديرگداز ريختني با سيمان متوسط ( MCC

بیشتر بخوانید

دیر گداز های بی شکل

 بخشي از مزاياي ديرگدازهاي بي شكل ( مونوليتيك ) ( Advantages of Monolithic Refractories ) : ديرگدازهاي بي شكل داراي شكل هندسي معيني نيستند كه

بیشتر بخوانید

خواص ديرگدازها

 خواص ديرگدازها:  خواص يك ديرگداز متأثر از چند عامل مهم مي باشد كه كنترل هر يك از آنها در خواص نهايي داراي اهميت است .

بیشتر بخوانید

مواد دیرگداز

  ♦ مواد دیرگداز ♦   با توجه به صنایع مصرف کننده و سطوح متفاوت اطلاعات افراد درگیر در صنایع مختلف نسبت به مواد نسوز

بیشتر بخوانید