انواع جرمهای دیرگداز

برخي از جرمهاي ديرگداز :   جرمهاي ديرگداز ريختني ️ جرمهاي ديرگداز ريختني معمولي ( RC ) جرمهاي ديرگداز ريختني با سيمان متوسط ( MCC ) ️ جرمهاي ريختني كم سيمان ( LCC ) جرمهاي ريختني با سيمان خيلي كم ( ULCC ) ️ جرمهاي نسوز ريختني بدون سيمان ( NCC ) جرمهاي ديرگداز ريختني […]

دیر گداز های بی شکل

 بخشي از مزاياي ديرگدازهاي بي شكل ( مونوليتيك ) ( Advantages of Monolithic Refractories ) : ديرگدازهاي بي شكل داراي شكل هندسي معيني نيستند كه قبلاً توضيح داده شده اند قسمتي مزاياي مهم اين ديرگدازها عبارتند از :  فرايند توليد كوتاه تري نسبت به ساخت آجرهاي ديرگداز دارند . زيرا در ساخت جرمها مراحل شكل […]

خواص ديرگدازها

 خواص ديرگدازها:  خواص يك ديرگداز متأثر از چند عامل مهم مي باشد كه كنترل هر يك از آنها در خواص نهايي داراي اهميت است . مهمترين اين عوامل عبارت اند از :  ♦ريزساختار   ♦نوع و خلوص مواد اوليه   ♦ تكنولوژي ساخت   ♦ عوامل و شرايط محيطي  براي شناخت بيشتر مواد نسوز و […]

مواد اوليه ي فراورده هاي نسوز

   مواد اوليه ي فراورده هاي نسوز     كانيهاي رسي :  مواد اوليه ي فراورده هاي نسوز شامل كانيهاي رسي آلومينوسيليكاتهاي آبدار هستند ،دانه ريز بوده و چنانچه با آب مخلوط شوند داراي خاصيت    پلاستيسيته میباشند و شامل گروهاي ذيل مي باشند : ١- گروه كائولينيت (kaolinite Group) ٢- گروه مونت موريلونيت (montmorillonite Group) […]

مواد دیرگداز

  ♦ مواد دیرگداز ♦   با توجه به صنایع مصرف کننده و سطوح متفاوت اطلاعات افراد درگیر در صنایع مختلف نسبت به مواد نسوز مطالب مطرح شده در شروع کار در سطوح      اولیه می باشد و به تدریج به سطوح بالاتر ارتقاء پیدا خواهد کرد لذا از سعهء صدر دوستان از این بابت متشکریم. […]