جرم کوتینگ

جرم کویل یا کوتینگ پوشش کویل از جرمه های مالیدنی است که دارای فرمولاسیون نزدیک به جرم های ریختنی است اما از لحاظ دانه بندی 3-0 میلیمتر می باشد/

این جرم ها باید عایق الکتریسیته باشند تا هنگام قرار گرفتن در میان پیچ های کویل از عبور جریان جلوگیری کند

نمایش یک نتیجه