جرم روکش تاندیش

جرم روکش تاندیش با توجه به محل مورد استفاده باید انتخاب شود. در ریخته گری پیوسته ی (CC) فولادها ، تاندیش یک مخزن با حائلی از روکش نسوز است که بین پاتیل و قالب CC قرار دارد. تاندیش به عنوان ذخیره کننده و یک مخزن توزیع استفاده می شود . با گذشت سالها ، تغییرات مهمی در تاندیش رخ داده است.

از یک ذخیره کننده و مخازن توزیع ساده ، امروزه تاندیش به عنوان یک مخزن تصفیه فولاد مورد استفاده قرار می‌گیرد و یک حوزه ی کاملا جدید در فرآیند تولید فولاد پدید آمده است که به عنوان متالورژی تاندیش شناخته می شود.
همچنین امروزه تاندیش برخی از کارکردهای متالورژیکی مانند تغذیه فولاد مایع به قالب را با سرعت کنترل شده و همگن سازی حرارتی و شیمیایی و غیره را انجام می دهد.

هیچ محصولی یافت نشد.